17.00 - 18.00 

18.20 - 19.20

19.40 - 20.40   C & G Blue Revue

21.00 - 22.00

22.20 - 23.20

23.40 - 00.40   Tove Gustavsson